FÖR MARKÖREN (HANDEN, PILEN) ÖVER BILDEN FÖR MOTIVBYTE