ORDFÖRANDE

NADJA ERIKSSON
0240-25068, 073-9936426
nadja.eriksson@telia.com

VICE ORDFÖRANDE

RONNIE STÄLLBERG
070-3983571
ronnie.stallberg @gmail.com

WEBMASTER, MEDIA, MARKNADSFÖRING
SVENSKA, DEUTSCH, ENGLISH
STIG-ÅKE LANDER
076-2676165
info@motornostalgimuseum.com

MC OCH MOPEDHALL

SVENSKA, FINSKA
KALLE LOHILAHTI
070-6251735

SPANSKA
CARMEN NORDLI
073-9128618

BILHALL

LENNART BERG // INGEMAR LISS
076-8377093
070-3618631

AFFÄRSTORG OCH RADIORUM

THOMAS DUFSTRÖM
073-9322183

MASKINDAGEN

BENGT ELVEGARD// THOMAS PETTERSSON